Meny


Åtgärder med anledning av skärpta allmänna råd

11 november 2020

Folkhälsomyndigheten bedömer nu risken för spridning av Covid-19 som mycket hög i vår region och har därför gått ut med skärpta lokala allmänna råd för Region Kalmar län.

I samband med de skärpta allmänna råden har vi valt att justera våra rutiner för att ytterligare minimera risken för smittspridning.

För våra hyresgäster

  • Vid felanmälan, besiktningar och andra inbokade möten kommer vi att fråga om sjukdomssymptom. Som hyresgäst har du ett moraliskt samhällsansvar att berätta om du eller någon i din bostad har symtom. Svarar man ja kommer vår personal att föreslå alternativa lösningar, planera in senare möten, be er återkomma när ni tillfrisknat och/eller avbryta eventuellt pågående besök omgående. Om ärendet är akut hanterar vi det utifrån framtagna försiktighetsprinciper.
  • Besök hos lojala hyresgäster förblir pausade och nya möten bokas in först när smittspridningen är dämpad.
  • Standardhöjande åtgärder kan beställas men genomförs först när smittspridningen är dämpad.
  • Större löpande driftåtgärder som filterbyten, ventilationskontroller etc. pausas tills smittspridningen är dämpad. Vid åtgärder som måste genomföras p.g.a. lagkrav kommer vår personal att kontakta respektive hyresgäst.
  • Vår personal kommer enligt riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten att hålla ett visst avstånd till er hyresgäster. Vi ber er respektera detta och uppmanar alla hyresgäster att göra likadant.

För våra bostadssökande

  • Lägenhetsvisningar i fysisk form utgår tillsvidare och ersätts med digitala visningar där sådana är möjliga att genomföra.

Våra kontor och kundservice

  • Våra kontor håller stängt för alla besök utom inbokade. Vår kundservice kan nås via telefon 0485-472 52, samt felanmälan 0485-472 53 under ordinarie telefontider.

Kvarterslokaler

  • Våra kvarterslokaler stängs tillsvidare och hyresgäster med bokade tider kommer att kontaktas.

Tillsammans klarar vi det här!

Vid eventuell stor frånvaro hos vår personal prioriterar vi funktioner som minskar smittspridningen så som lokalvård av äldreboende, vårdcentraler och skolor/förskolor och därefter akuta fastighetsrelaterade åtgärder. Vi ber därför om överseende med hanteringen av våra övriga åtaganden.

Dessa beslut gäller från och med den 11e november 2020 och tillsvidare. Åtgärderna kan komma att ändras snabbt, vi informerar om ändringar här på vår hemsida.

Vi försöker ta vårt samhällsansvar för att minska en eventuell spridning till riskgrupper, samt för att minska risk för högt tryck på sjukvården – men vi behöver din hjälp i detta.

Tack på förhand!

Åtgärder med anledning av skärpta allmänna råd

Hoppa till innehåll