Ändrade krav på bostadssökande

30 oktober 2019

Fr.o.m. 1a november inför vi ändrade krav för att erhålla ett erbjudande av lägenhet från MBAB.

En kreditbedömning görs på alla bostadssökande inför ett erbjudande. Då vi nu har bytt samarbetspartner för detta moment kommer vi fr.o.m. första november att använda oss utav ett företag som heter CreditSafe.

I samband med bytet av samarbetspartner har vi även sett över våra krav på bostadssökande. Grundkraven på inkomst kommer bli enklare och lättare.

För de flesta lägenheterna kommer vi endast kräva en inkomst på över 100 tkr per år. På de lite dyrare lägenheterna kommer vi göra individuella bedömningar. Övriga krav kommer bli fler och lite tuffare. Det handlar bl.a. om gällande skuldsaldon, betalningsanmärkningar, skuldsanering, utmätningsförsök etc.

Du kan läsa hela vår nya uthyrningspolicy här

Ändrade krav på bostadssökande