Meny


Dubbelknuten, för miljöns skull

16 oktober 2020

Hjälp oss minska vår gemensamma miljöpåverkan. Rätt sorterat kan det mesta av ditt avfall återvinnas och därmed minska våra gemensamma kostnader.

Som hyresgäst hos Mörbylånga Bostad har du tillgång till soprum där du kan slänga dina hushållssopor och sorterar ditt avfall. I dessa rum finns det behållare för:

  • Hushållssopor inklusive matavfall
  • Tidningar
  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Glas (ofärgat och färgat)

”Gröna påsen” för matavfall

Här lägger du rester av kött, fisk, skaldjur, pasta, ris, bröd, äggskal, te, kaffesump med mera.

”Röda påsen” för restavfall

Här lägger du alla hushållssopor som inte är: matavfall, farligt avfall eller som kan återvinnas.

Tänk på dubbelknuten

Tänk på att alla sopor ska ligga i en påse med dubbelknut, ligger det lösa föremål i sopkärlet så avbryter KSRR sophämtningen. Detta medför extra kostnader för dig som hyresgäst och ytterligare miljöpåverkan i form av extra körningar för MBABs personal och extra körningar för KSRR.

Grovsopor och Elavfall (”allt som lyser eller låter”)

Batterier, möbler, trädgårdsavfall, farligt avfall eller väldigt stora mängder måste du lämna på någon av återvinningscentralerna i Mörbylånga eller Färjestaden. Mer information om öppettider finns på KSRRs hemsida.

Farligt avfall

Hit räknas avfall som kan medföra risker för människors hälsa eller miljön och därför är det mycket viktigt att det tas om hand på rätt sätt. Farligt avfall kan till exempel vara elektronik, batterier, glödlampor, bekämpningsmedel, spillolja, lösningsmedel, hårfärgningsmedel, starka rengöringsmedel, målarfärg, impregneringsmedel, lim, spackel, sprayflaskor, nagellack och andra liknande produkter. Dessa lämnas på KSRRs återvinningscentraler och läkemedel lämnas på närmaste Apotek.

Önskar du lära mer om återvinning, besök gärna KSRRs hemsida.

Dubbelknuten, för miljöns skull

Hoppa till innehåll