Alungården ombyggnation

På uppdrag av Mörbylånga kommun genomför vi nu en ombyggnation av Alungården i Södra Möckleby, Degerhamn.

Kommunens vision är att byggnaden, förutom nuvarande verksamheter, ska innehålla en träffpunkt för trygghetsboende samt lokaler för kultur och fritid, som bland andra kulturskolan och fritidsgården ska kunna nyttja.

Sedan tidigare finns hemtjänst, träffpunkt och dagverksamhet för seniorer samt gym i byggnaden. Genom att samla olika verksamheter och åldersgrupper i en och samma byggnad kommer det finnas möjligheter till fruktsamma utbyten mellan dessa och Alungården kan bli en kreativ och aktiv mötesplats för Sydöland.

Ombyggnationen innefattar ventilation, rivning av befintliga väggar, montering av pentryn och gemensamhetskök samt nya ytskikt m.m. Arbetet planeras vara färdig till hösten 2020. Totalentreprenad av NCC samt projektledning av MBAB via kommunala förvaltningsuppdraget.