Modulbyggnader till tre av kommunens skolor

Antalet barn ökar stadigt i kommunens skolor vilket även medför ett ökat behov av lokaler.  Under sommaren och hösten 2019 har Mörbylånga Bostads AB på uppdrag av Mörbylånga kommun etablerat flera modulbyggnader som en flexibel lösning på lokalfrågan.

Torslunda skola
På bilderna visas etableringen av 130kvm lokalyta vid Torslunda skola. Modulen som kommer att stå färdig under oktober månad inrymmer skolhälsovård, arbetsrum för personal och kontor för rektor.

Glömminge skola
I Glömminge etablerades sommaren 2019 en modul på 210kvm som inrymmer två klassrum med tillhörande kapprum och grupprum.

Gårdby skola
I Gårdby etablerades sommaren 2019 en modul på 240kvm som inrymmer en ny förskoleavdelning.

Mörbylånga Bostads AB utför projektledning för etableringarna på uppdrag av Mörbylånga kommun.