Ombyggnation Torslunda skolkök

Som en del i det kommunala förvaltningsuppdraget renoverar nu Mörbylånga Bostads AB Torslunda skolkök.  Arbetet pågår under 2019 och innefattar bl.a. förbättrade arbetsytor för personalen, ytskiktsrenoveringar, ny ventilation samt nybyggnation av ett mindre miljöhus.

Arbetet beräknas slutföras under andra delen av oktober månad.

Entreprenad: Entreprenad AB Stele