Takomläggning på Sleipnergatan

MBAB genomför nu omläggning av taken på Sleipnergatan i Skogsby. Den gamla takbeklädnaden bestående av eternitpannor rivs av OCAB sanering och ny underlagspapp, läkt och nya betongpannor läggs av NCC.

Arbetet beräknas färdigställas i slutet av oktober.

Arbetet utförs i olika etapper fördelat efter huskropparna

Nya pannorna är på plats på första huskroppen, papp och läkt är på plats och läggning av takpannor pågår på resterande.