Meny


Information om vår snöröjning och halkbekämpning

10 december 2021

Öland är solen och vindarnas ö men även Ölandsfåkens, därför vill vi dela med oss av om hur våra snöröjnings- och halkbekämpningsrutiner ser ut.

Vi snöröjer i egen regi, vid ihållande snöoväder klarar vi därför inte att hålla öppet till 100% och då prioriterar vi att hålla in- och utfartsvägar farbara. Efter snöfallets upphörande plogar vi parkeringsplatser, gång- och cykelvägar samt ser över entréer. Halkbekämpning sker vid behov.

För att vi snabbt ska kunna hjälpa så många som möjligt ber vi er att ställa undan lösa föremål såsom blomsterurnor, cyklar, trädgårdsmöbler m.m. för ökad framkomlighet.

Information om vår snöröjning och halkbekämpning

Hoppa till innehåll