Lokalvården en viktig roll för minskad smittspridning

14 april 2020

Inom MBAB har vi 2 lokalvårdsgrupper med totalt 37 anställda. I rådande situation gör de en viktig insats för att förhindra smittspridning både inom de kommunala verksamheterna och för våra hyresgäster.

Sedan Coronapandemin bröt ut lägger samtliga lokalvårdare extra mycket tid på att torka av ytor som man tar på mycket med händerna såsom handtag, lysknappar, ledstänger m.m. Samtliga lokalvårdare går just nu även en extra hygienutbildning på distans genom Borago AB och Städakademin för att öka kunskapen ännu mer inom området lokalvård, smittor och just Covid – 19.

Utbildningen innefattar bl.a. Hygienstädning, Personlig hygien, Städmetoder och rengöringsmedel, Städning av hygienutrymmen och andra kritiska ytor, Smittspridningsvägar m.m.

I vårt tidigare inlägg: Viktiga åtgärder för att minska smittspridning, kan du läsa mer om vilka andra åtgärder MBAB vidtagit för minskad smittspridning.

Lokalvården en viktig roll för minskad smittspridning