Nu påbörjar vi mätning av radon i vårt fastighetsbestånd

30 januari 2020

Vi kommer under en 3års period utföra radonmätningar i vårt lägenhetsbestånd. Mätningarna görs för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö i våra fastigheter och mätningarna kommer att påbörjas under februari 2020. Varje mätperiod pågår under minst två månader.

Varför mäts radonhalten i lägenheter?

Radon i bostäder kan komma från marken, byggnadsmaterial och från hushållsvattnet. Kommunen uppmanar därför fastighetsägarna att mäta i alla lägenheter direkt på mark utan källare samt 20 procent av övriga bostäder i varje byggnad.

Hur mäter man radon?

Mätdosor i form av små svarta puckar kommer att placeras ut i utvalda lägenheter. Puckarna ska sedan sitta uppe under minst 2 månader. Personal från Mörbylånga Bostads AB kommer att placera ut mätdosorna och hämtar dem när perioden är slut. Under mätperioden ska man som hyresgäst agera som vanligt i sin lägenhet med avseende på ventilation, vädring, inomhustemperatur och dylikt. För att mätningen ska bli rättvisande får mätdosorna inte flyttas under mätperioden.

Kommer vi att mäta i din lägenhet?

Alla lägenhetsinnehavare som berörs av mätningen kommer att få information om detta i god tid före utplaceringen påbörjas.

Nu påbörjar vi mätning av radon i vårt fastighetsbestånd