Meny


Omläggning av dagvattenledning i Färjestaden

22 november 2021

Onsdagen den 24 november påbörjar vi ett grävarbete för omläggning av dagvattensystemet runt husen på Storgatan 16A—16C, 18, 20 och Telegatan 2, 4A-4D i Färjestaden.

Vi hoppas att arbetet kommer att fortlöpa utan några större olägenheter för våra hyresgäster och vi ber alla att respektera de avspärrningar som tillfälligt kommer att sättas upp på området.

Arbetet beräknas att ta ca 6 veckor och kommer att utföras av NCC Mark. Inget tillträde till lägenheter kommer att behövas.

Omläggning av dagvattenledning i Färjestaden

Hoppa till innehåll