Så hanterar MBAB dina personuppgifter

24 maj 2018

Idag finns regler för personuppgifter enligt personuppgiftslagen, dessa ersätts efter 25 maj blir det de nya EU-reglerna som gäller. De nya EU-reglerna återfinns i dataskyddsförordningen som ofta kallas GDPR (General Data Protection Regulation). Vi på MBAB följer reglerna i GDPR, för att skydda ditt privatliv och din personliga integritet.

Hur personuppgifter kommer att användas i vår verksamhet framöver är i stort oförändrat jämfört med hur det fungerar i dag. EU inför framförallt de nya reglerna för att tydliggöra att ansvaret för att reglerna följs ligger hos företagen och organisationerna. Vi som ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter måste kunna visa att vi följer EU-reglerna i GDPR.

I följande länk finner du mer information om hur Mörbylånga Bostads hanterar dina personuppgifter. Läs mer här.

Så hanterar MBAB dina personuppgifter