Meny


Välkommen till tillgänglighet

23 september 2020

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda sig av vår hemsida, därför lanserar vi nu en ny uppdaterad och tillgänglighetsanpassad version av mbab.se.

Tillgänglighetsanpassning innebär att vår hemsida ska vara tillgänglig för så många som möjligt och därmed inkludera de ca. 20 procent av befolkningen som har någon form av funktionsnedsättning, till exempel nedsatt syn, rörelseförmåga och personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Arbetet med tillgänglighetsanpassningen av mbab.se har pågått som ett projekt under 2020 och förändringar på sidan har genomförts i olika etapper. Det största arbetet är sådant som kanske inte syns på ytan men som gör stor skillnad för de personer som använder olika tekniska hjälpmedel som stöd vid navigering på webben.

Några exempel på det arbete vi utfört är att vi säkerställt valideringar och korrigerat kodstrukturer m.m. som underlättar vid användandet av skärmläsare och vid användande av olika hjälpmedel för personer med nedsatt motorisk förmåga.

Som en del i projektet har vi även valt att göra förändringar i hur vi formulerar och presenterar våra texter, bilder har fått dolda alternativtexter som berättar bildens budskap för personer som använder skärmläsare. Länkar har fått tydliga texter som förklarar vilken information eller funktion länken leder till och vi har gjort hemsidan anpassad för navigering med tabb-funktion.

Välkommen Tillgänglighetsassistenten

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa mbab.se har även resulterat i en helt ny ”Tillgänglighets-Assistent”. Assistenten dyker upp i form av en symbol (en liten figur med utsträckta armar) på den vänstra sidan av din bildskärm. Om du trycker på Assistenten får du upp olika val där du enkelt kan anpassa radavstånd, teckenstorlek m.m. vilket underlättar för personer med t.ex. dyslexi, nedsatt syn eller kognitiva funktionsnedsättningar. De tycker vi är en smart funktion!

Vi hoppas att vår nya version av mbab.se ska underlätta och vara till glädje för våra besökare.

Vill du veta mer om tillgängligheten på www.mbab.se så hittar du vår Tillgänglighetsredovisning via denna länk som leder dig till sidan för tillgänglighetsredovisningen, där kan du även rapportera eventuella brister i vår hemsidans tillgänglighet.

Välkommen till tillgänglighet

Hoppa till innehåll