Stolta vänner av Kalmarsund Pride

1 september 2020

Mörbylånga Bostads AB är stolt vän-företag av Kalmarsund Pride 2020.

Så här i Pride-tider lyfts många viktiga frågor och det vill vi som allmännyttigt bostadsbolag och arbetsgivare självklart vara med och stödja.

Som arbetsgivare ser vi det som positivt att ha av en blandad organisation där mångfalden skapar innovation och framgång. Vi arbetar efter en fastställd jämställdhetsplan med mål och riktlinjer som främjar företagets mångfald, jämställdhet och som ska förebygga alla former av trakasserier och diskrimineringar.

Som hyresvärd står vi för en transparent och tydlig uthyrningspolicy, alla våra lediga lägenheter läggs ut till allmänt sökande och alla bostadssökanden ges samma förutsättningar, det är din köpoäng och godkänd ekonomi som avgör, inte din hudfärg, könstillhörighet, trosuppfattning eller sexuella läggning.

Så även om Pride-veckan 2020 pågår under en vecka så lovar vi att vårt jämställdhetsarbete pågår året om!

Happy Pride!

 

Stolta vänner av Kalmarsund Pride

Hoppa till innehåll