Viktiga åtgärder för att minska smittspridning

8 maj 2020

Folkhälsomyndigheten bedömer nu risken för spridning av coronaviruset som mycket hög, och för att minska smittspridningen uppmanar de till minimerad kontakt med personer som har milda symptom på luftvägsinfektion.

Vi vill därför informera om våra rutiner hos MBAB.

  1. Vid felanmälan, besiktningar, visningar och andra inbokade möten kommer vi att fråga om sjukdomssymptom. Hyresgästerna har då ett moraliskt samhällsansvar att berätta om det är så. Svarar man ja kommer vår personal att föreslå alternativa lösningar, planera in senare möten, be er återkomma när ni tillfrisknat och/eller avbryta eventuellt pågående besök omgående. Om ärendet är akut hanterar vi det utifrån framtagna försiktighetsprinciper.
  2. Besök hos lojala hyresgäster avbokas. Samtliga inbokade besök kommer att avbokas och nya kommer inte bokas in förrän smittspridningen är dämpad.
  3. Lägenhetsvisningar där lägenheten har ingång från trapphus stoppas tillsvidare. Lägenhetsvisningar där lägenheten har separat ingång fortsätter enligt punkt 1.
  4. Standardhöjande åtgärder och större löpande driftåtgärder som filterbyten, ventilationskontroller etc. pausas tills smittspridningen är dämpad.
  5. Vår personal kan komma att hålla ett visst avstånd till er hyresgäster. Vi uppmanar alla hyresgäster att göra likadant.
  6. Vid eventuell stor frånvaro hos vår personal prioriterar vi funktioner som minskar smittspridningen så som lokalvård av äldreboende, vårdcentraler och skolor/förskolor och därefter akuta fastighetsrelaterade åtgärder. Vi ber därför om överseende med hanteringen av våra övriga åtaganden.

Dessa beslut gäller från och med 13 mars och tillsvidare. Åtgärderna kan komma att ändras snabbt, vi informerar om ändringar här på vår hemsida.

Vi försöker ta vårt samhällsansvar för att minska en eventuell spridning till riskgrupper, samt för att minska risk för högt tryck på sjukvården – men vi behöver din hjälp i detta.

Tack på förhand!

Viktiga åtgärder för att minska smittspridning

Hoppa till innehåll