Mina sidor

En man och en kvinna tittar förväntansfullt på varandra medan en man från kundservice samanställer ett dokument framför dom.

Lägenhetsbyte

Lägenhetsbyte kan ske tidigast 12 månader efter att ditt nuvarande hyreskontrakt tecknats hos MBAB.

MBAB har ingen särskild byteskö utan bytessökande hanteras enligt samma kösystem som ordinarie lägenhetssökande. Ingen förtur ges i kösystemet vid önskat byte, undantaget är om synnerliga godtagbara och dokumenterade skäl föreligger.

Vid byte till lägenhet med högre hyra tas alltid en kreditupplysning där samma kriterier som vid ordinarie erbjudande av lägenhet ska uppfyllas.

Har 2 hyresgäster funnit bytesmöjlighet på egen hand, så är detta okej mot en viss avgift och under förutsättning att kraven på bytesparternas ekonomi och kontraktstid är uppfyllda. Besiktning sker i möblerad lägenhet och nya kontrakt måste tecknas. Båda bytesparters köpoäng nollställs.

Överlåtande av kontrakt

MBAB följer hyreslagen, närstående som varaktigt varit sambo, (gemensamt hushåll) med kontraktsinnehavaren, (inneboende är inte okej) kan överta kontrakt. Den som vill överta hyreskontrakt ska kunna bevisa att denne har bott varaktigt i lägenheten.

Ny hyresgäst ska uppfylla kraven vi ställer på hyresgäster, (se uthyrningspolicy).

Den nya hyresgästen övertar ansvar för eventuella skador på lägenheten som skett under tidigare hyresgästs kontraktstid. Nytt kontrakt tecknas inte med den övertagande parten kontraktet transporteras från tidigare hyresgäst.Hoppa till innehåll