Mina sidor

En kvinna och man sitter vid ett bord och mannen undertecknar leende ett dokument. Kvinnan håller ett litet barn i famnen och framför dom sitter en leende kvinna från en kundserviceavdelning.

Personuppgiftshantering hos MBAB

Information om behandling av personuppgifter för bostadssökande

De personuppgifter som du lämnar i ansökan/intresseanmälan kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning av om du kan godtas som hyresgäst. Därför behövs uppgifter inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter. Uppgifter kan också komma att tas in från personer som kan uttala sig om dig som hyresgäst. Genom att lämna uppgifter om referenspersoner medger du att uppgifter får inhämtas från dessa personer. Det samma gäller om du är i behov av en borgensman eller en god man/förvaltare. Uppgifterna kommer endast att behandlas inom MBAB i syfte att hantera din plats i bostadskön och intresseanmälning till hyresobjekt.

Personuppgifterna om dig kommer bara att behandlas under den tid som din ansökan är aktuell. Detta innebär att samtliga personuppgifter kommer att gallras när du har meddelat att du inte längre önskar kvarstå som bostadssökande. När du erhåller en lägenhet gallrar vi den information som inte längre behövs, exempelvis uppgifter från kreditinstitut.

Information om behandling av personuppgifter för hyresgäster

De personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du tecknar hyresavtal kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna fullgöra avtalet. Det kan gälla hyresaviseringar, hyresförhandlingar, information till hyresgästerna, felanmälan och andra service och tjänster som hör till den löpande förvaltningen. MBAB hanterar för- och efternamn, adress, c/o, postnummer, postort, e-post, telefonnummer och personnummer. En del av er har anmält autogiro för betalning av hyran. I dessa fall har vi även era bankkontonummer i våra system. Även personuppgifter som inhämtats under hyresförhållandet kan komma att hanteras, tex uppgifter om betalningsförsummelser, olovlig andrahandsuthyrning, och störningar i boendet. Vi kan i en del fall även behöva kontakta socialförvaltningen på kommunen eller andra berörda avdelningar.

Ibland lämnar MBAB ut dina uppgifter vidare till andra företag för att fullgöra våra förpliktelser och/eller erbjuda produkter/tjänster som du har nytta av i ditt boende. Det kan till exempel handla om tjänsteföretag som hjälper till vid låsbyten eller renoveringar, säkerhetsföretag som håller ditt bostadsområde säkert och företag som håller ordning på våra IT-system. I sådana fall ser vi självklart till att dina uppgifter skyddas.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till organisation eller förening som hyresvärden är medlem i samt andra företag och organisationer som hyresvärden samarbetar med i sin fastighetsförvaltning, t ex organisation av hyresgäster. Även myndigheter lämnas uppgifter ut till efter motrigning.

Vi sparar dina personuppgifter under hyresförhållandet och därefter gallras det utifrån vår gallringsplan som bygger på ett antal olika lagar och regler, bland annat är vi ett allmännyttigt bostadsföretag och lyder under tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. En del saker tex uppgifter om dig som finns i vårt bokföringssystem kommer vi gallra enligt bokföringslag, dvs först efter 7 år.

Som registrerad har du rätt till insyn i vilka personuppgifter vi har om dig och vad vi gör med dem. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig användning begränsad, ogrundad behandling raderad och få personuppgifter flyttade från vårt system till annan aktör.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg och att du får bra, snabb och korrekt service av oss som hyresvärd!

Har du frågor?

Har du ytterligare frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter?
Hör av dig till oss genom att skicka ett mejl till info@mbab.se

Skulle du uppleva att vi inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se för att lämna klagomål.

 Hoppa till innehåll