Meny


Organisation

Mörbylånga Bostad har valt att organiserar sig efter funktion och arbetsmetod. Navet för vår verksamhet består av våra två kontor, huvudkontor med kundservice och bobutik i Mörbylånga samt fastighetsskötarkontor med kundservice i Färjestaden.

Under VD grupperas organisationen i grupperna: Administration/ekonomi samt gruppen Förvaltning. Under Förvaltning återfinns grupperna Lokalvård mobil, Lokalvård fast, Fastighetsdrift mobil, Fastighetsdrift fast, samt gruppen Bygg och teknik. Bygg och teknik har en undergrupp i Fastighetsunderhåll.

Organisationsöversikt
 Hoppa till innehåll