Organisation

Nedan återfinner du Mörbylånga Bostads AB organisationsstruktur. Mörbylånga Bostad har valt att organiserar sig efter funktion och arbetsmetod. Navet för vår verksamhet består av våra två kontor, huvudkontor med kundservice och bobutik i Mörbylånga samt fastighetsskötarkontor med kundservice i Färjestaden.

org 2016-11-01