Den yttre miljön

Skötsel
Vi har ett eget arbetslag som ansvarar för den yttre skötseln. De ansvarar för att de gemensamma gräsmattorna klipps, gångar sopas, buskar trimmas mm. Har du synpunkter på deras arbete ring oss gärna.

Snöskottning
När snön eventuellt kommer, snöröjer vi i egen regi. Vid ihållande snöoväder klarar vi inte att hålla öppet till 100% och då prioriterar vi att hålla in- och utfartsvägar farbara. Efter snöfallets upphörande plogar vi parkeringsplatser, gång- och cykelvägar samt ser över entréer.