Förnybar energi & energieffektivisering

Mörbylånga kommun har som mål att vara fossilbränslefri och självförsörjande med trygg och förnybar energi år 2025.

I kommunens arbete med att bli en fossilbränslefri kommun 2025 har Mörbylånga Bostads fått i uppdrag att inom ramen för det kommunala förvaltningsuppdraget effektivisera energianvändningen i de kommunala byggnaderna, såväl i kommunhus som t.ex. skolor och äldreboenden.

Energieffektiviseringens högsta prioritet är att byta ut oljan som uppvärmningsform och på Alungården, Alunskolan, Gårdby skola/förskola samt Glömminge skola har nu luftvärme- bergvärmepumpar installerats och energieffektiviserande åtgärder har genomförts.