Mina sidor

en nybyggd skolbyggnad med röd träfasad, vita fönster, vita vindskivor och tegelfärgade takpannor, på gaveln finns en länga höga fönster och uppe vid nock syns ett mindre fönster på högkant. gården är gräsbeklädd med en yta av sand under en fågelbogunga.

Förnybar energi & energieffektivisering

Mörbylånga kommun har som mål att vara fossilbränslefri och självförsörjande med trygg och förnybar energi år 2025.

I kommunens arbete med att bli en fossilbränslefri kommun 2025 har Mörbylånga Bostads fått i uppdrag att inom ramen för det kommunala förvaltningsuppdraget effektivisera energianvändningen i de kommunala byggnaderna, såväl i kommunhus som t.ex. skolor och äldreboenden.

Energieffektiviseringens högsta prioritet är att byta ut oljan som uppvärmningsform och på Alungården, Alunskolan, Gårdby skola/förskola samt Glömminge skola har nu luftvärme- bergvärmepumpar installerats och energieffektiviserande åtgärder har genomförts.

Solceller för egen produktion av el planeras och har bl.a. installerats på Äppelvägens äldreboende i Färjestaden.Hoppa till innehåll