Mina sidor

En kranbil står reda att lyfta in byggmaterial på en instängslad byggarbetsplats där grå enplanshus av trä byggs. Vår affärsidé

Vi är ett allmännyttigt bostadsbolag som sätter hyresgästerna i centrum. Vi äger, bygger, utvecklar och förvaltar boende i hyresrätt på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt.

Bolagsordningen

Föremål för bolagets verksamhet är att inom Mörbylånga kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter med tillhörande kollektiva anordningar. I samma uppdrag ingår även lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av fastigheterna, om de används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten.

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Mörbylånga kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och därmed präglas av konkurrensneutralitet.

Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

MBAB lyder under lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879). Bolaget ska drivas i allmännyttigt syfte, enligt affärsmässiga principer och bereda sina hyresgäster möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Affärsmässiga principer innebär att bolaget ska utgå från vad som är ekonomiskt långsiktigt bäst för bolaget med hänsyn till att bolaget ska vara en långsiktigt, seriös fastighetsägare på hyresmarknaden både idag och i framtiden.Hoppa till innehåll