Två kvinnor sitter på knä på golvet och visar personalen runt omkring hur man utför hjärt och lungräddning på en docka i form av en fullvuxen man som ligger på golvet mellan kvinnorna.

Mörbylånga Bostads personal kan HLR

All personal på Mörbylånga Bostads AB genomgår regelbundet utbildning i HLR d.v.s. hjärt-lungräddning. Bilden visar 2017 års utbildningstillfällen där Monika och Annika från Avonova undervisade vår personal.  Utbildningen ger kunskaper i omhändertagande av personer som drabbas av medvetslöshet, andnings-, hjärt- och luftvägsstopp m.m. Under utbildningen genomgår personalen övningar och får lära sig tekniker såsom:

  • Kontroll av medvetande
  • Larma 112
  • Stabilt sidoläge
  • Kontroll av andning
  • Bröstkompressioner
  • Inblåsningar
  • Användning av hjärtstartare
  • Åtgärder vid luftvägsstopp

Utförande av HLR räddar årligen liv i Sverige och för oss på Mörbylånga Bostads AB är det en självklarhet att vår personalstyrka ska ha dessa kunskaper.