Mina sidor

Två kvinnor sitter på knä på golvet och visar personalen runt omkring hur man utför hjärt och lungräddning på en docka.

Mörbylånga Bostads personal kan HLR

All personal på Mörbylånga Bostads AB genomgår regelbundet utbildning i HLR d.v.s. hjärt-lungräddning. Bilden visar 2017 års utbildningstillfällen där Monika och Annika från Avonova undervisade vår personal.  Utbildningen ger kunskaper i omhändertagande av personer som drabbas av medvetslöshet, andnings-, hjärt- och luftvägsstopp m.m. Under utbildningen genomgår personalen övningar och får lära sig tekniker såsom:

  • Kontroll av medvetande
  • Larma 112
  • Stabilt sidoläge
  • Kontroll av andning
  • Bröstkompressioner
  • Inblåsningar
  • Användning av hjärtstartare
  • Åtgärder vid luftvägsstopp

Utförande av HLR räddar årligen liv i Sverige och för oss på Mörbylånga Bostads AB är det en självklarhet att vår personalstyrka ska ha dessa kunskaper.Hoppa till innehåll