Mörbylånga Fastighets AB´s styrelse

Bolagsstyrelsen består av sju ledamöter

Carina Adolfsson Elgestam (S) – ordförande
Ulrik Brandén (M) – vice ordförande
Hans Sabelström (C)
Emmy Ahlstedt (C)
Pär Palmgren (M)
Jerker Nilsson (S)
Curt Ekvall (SD)

Ersättare:
Christer Rosén (C)
Gudrun Mo (C)
Bo Sjölin (KD)
Berne Klysing (L)
Bength Andersson (S)
Åke Hagström (V)
Anders Neigart (SD)