Mina sidor

Fastighetsdrift

Våra medarbetare inom fastighetsdriften står för en viktig och stor del av den dagliga skötseln och kundkontakten ute på Mörbylånga Bostads egna och förvaltade fastigheter. Med teknik- och servicekunskap handhas verksamhetsvaktmästeri, reparationer och grönyteskötsel.

Lokalvård

Lokalvård är en viktig del inom vår fastighetsservice. Rent, snyggt med yrkeserfarenhet och kunskap arbetar vi dagligen med lokalvården av uthyrda och förvaltade lokaler såsom skolor, sporthallar, äldreboenden, trapphus, gemensamhetsytor och kontor.


Vakant tjänst
Vakant tjänst

Chef Fastighets Drift & Service

Skicka e-post
Peter Skog Lindman
Peter Skog Lindman

Arbetsledare Fastighetsdrift

010-35 46 023

Skicka e-post
Martina Gustafsson
Martina Gustafsson

Arbetsledare Lokalvård

010-35 46 022

Skicka e-post
Ingrid Strand
Ingrid Strand

Arbetsledare Lokalvård (tillförordnad)

010-35 46 017

Skicka e-post

Hoppa till innehåll