Mina sidor

En man och en kvinna står i ett kontorslandskap och samtalar över en kopp kaffe. Vår värdegrund

Vår värdegrund beskriver det löfte vi ger till varandra och till våra kunder. Det fungerar som en tydlig ledstjärna i vårt arbete, för hur vi beter oss mot varandra och andra. Det stärker organisationens identitet, ger en transparens i förväntningarna på vårt beteende och skapar förutsättningar för samverkan, ansvar och motivation. Vår värdegrund består av värdeorden nyfikenhet, tillsammans och initiativförmåga.

Efter att vår personal arbetat fram vilket budskap och arbetssätt vi vill fylla våra värdeorden med har vår styrelse antagit värdeorden som en del av vår affärsplan.

Nyfikenhet

 • Vi lyssnar och samtalar med varandra  för att vi bryr oss.
 • Vi lyssnar på varandra och våra kunder, för att förstå, lära och hitta lösningar. Men också för att utvecklas som personer och som bolag.
 • Vi vill lära oss nya saker och veta mer, vi frågar och utbildar oss gärna.
 • Vi är nyfikna på nya material, redskap och verktyg.
 • Vi utvärderar och drar lärdom av det vi gjort.
 • Vi är nyfikna på våra arbetsuppgifter och hur de kan utvecklas.
 • Vi är öppna för förändringar.

Tillsammans

 • Vi strävar mot samma mål och samarbetar över gränser.
 • Vi hjälper, stöttar och använder varandras kompetenser för att nå det bästa resultatet, ett resultat att vara stolta över.
 • Vi accepterar varandras olikheter och bemöter alla med respekt.
 • Vi har lärt oss att vägen dit är att samtala, återkoppla och utvecklas tillsammans med varandra och våra kunder.

Initiativförmåga

 • Vi vågar agera och tar tag i de problem som vi stöter på.
 • Vi slutför det vi påbörjar och tar hjälp där det behövs.
 • Vi tar fram den information som vi behöver för att kunna gå vidare.
 • Vi har modet att fatta beslut och prova nya lösningar.
 • Vi ser förbättringar, tar tag i nya idéer och ser till att genomföra dem.

 Hoppa till innehåll