Mina sidor

Ett par glada kollegor står och pratar framför en läsplatta, i bakgrunden jobbar flera personer i ett konferensrum

Uthyrningspolicy i korthet

Vi har nu tagit fram en förkortad version av Mörbylånga Bostads uthyrningspolicy. Den förenklade versionen är framtagen för att förtydliga de punkter vi får flest frågor kring när det gäller kösystemet och uthyrning av våra lägenheter.

Uthyrningspolicyn följer hyreslagen och är det regelverk som våra anställda arbetar efter vid uthyrning av våra bostäder.
Längre ner på denna sidan kan du läsa uthyrningspolicyn i sin helhet.

Vi vill förtydliga att köpoängen är personlig, är ni fler i samma hushåll tänk på att alla bör registrera sig i bostadskön.

Här följer den förenklade versionen av uthyrningspolicyn

 • MBABs kösystemet är baserat på köpoäng. 1 dag i kön =1 köpoäng.
 • Det går bra att ställa sig i kön från och med sin 16års-dag.
 • Som bostadssökande anmäler du själv intresse för de lediga bostäder som du kan tänka dig att hyra, detta görs antingen via vår hemsida eller via telefon.
 • Syftet med din intresseanmälan och ditt hyreskontrakt skall vara att skapa ett stadigvarande och permanent boende för ditt eget bruk.
 • MBAB lämnar ingen förtur, det är köpoängen och godkänd ekonomi som avgör vem som blir erbjuden att gå på visning av en lägenhet.
 • En kreditkontroll görs före erbjudande om lägenhet.
 • För att få erbjudande om lägenhet måste följande punkter vara uppfyllda av dig som sökande:
  Vid dyrare lägenheter gör vi individuella bedömningar.
 1. Fyllt 18 år
 2. Inga nya betalningsanmärkningar på 6 mån
 3. Inga aktiva skuldsaldon hos Kronofogden
 4. Ingen skuldsanering
 5. Inga utmätnings försök den senaste 3åren
 6. Inget förvaltarskap
 7. Inkomst över 100 tkr före skatt (vid dyrare lägenheter (>6000kr/mån) får inte hyran överstiga 60% av inkomst)
 8. Ingen avhysning, misskötsel, dokumenterade konflikt eller skuld sedan tidigare hos MBAB
 • Tänk på uppsägningstiden på ditt nuvarande boende så du undviker dubbla hyror. MBAB tillämpar 3månaders uppsägningstid även vid byte av lägenhet inom MBABs egna bestånd.
 • Som sökande har du rätt att tacka nej till 2 erbjudanden om lägenhet, vid 3e tillfället nollställs köpoängen.
 • Skriver du på ett nytt hyreskontrakt hos MBAB nollställs din köpoäng. Är ni två som ska stå på kontraktet gäller detta för båda. Återaktivering i bostadskön sker automatiskt vid det datum ditt nya hyresavtal börjat att gälla. Köpoängen nollställs även vid lägenhetsbyten.

 

Uthyrningspolicy i sin helhet  (Gällande fr.o.m. 2019-11-01)

Här följer Mörbylånga Bostads uthyrningspolicy i sin helhet.
Uthyrningspolicyn ligger till grund för hur Mörbylånga Bostad handlägger ärenden och förfrågningar gällande bostadssökande och andra kontraktsfrågor.

Vi vill förtydliga att köpoängen är personlig, är ni fler i samma hushåll tänk på att alla bör registrera sig i bostadskön.

Sökande av lägenhet (inget kontrakt idag)

 • MBABs kösystem är baserat på poäng som uteslutande utgår ifrån tid i bostadskön. 1 dag=1 poäng.
 • Man kan ställa sig i kön från och med sin 16års-dag.
 • För att erhålla ett erbjudande om lägenhet måste sökande aktivt anmälan intresse till lediga lägenheter, antingen via vår hemsida eller via telefonen.
 • MBAB har inget förturssystem, det är köpoäng som reglerar köplatsen och den som har flest köpoäng och kvalificerar sig som hyresgäst enligt nedanstående kriterier erhåller ett erbjudande om lägenheten.
 • För att erhålla en lägenhet hos MBAB måste följande kriterier vara uppfyllda  OBS! Vid dyrare lägenheter gör vi individuella bedömningar.
  1. Fyllt 18 år
  2. Inga nya betalningsanmärkningar på 6 mån
  3. Inga aktiva skuldsaldon hos Kronofogden
  4. Ingen skuldsanering
  5. Inga utmätnings försök den senaste 3åren
  6. Inget förvaltarskap
  7. Inkomst över 100 tkr före skatt (hyran får ej överstiga 60% av inkomsten vid dyrare lägenheter (>6000kr/mån))
  8. Ingen avhysning, misskötsel, dokumenterade konflikt eller skuld sedan tidigare hos MBAB
 • MBAB accepterar bidrag som inkomst.
 • Om ovanstående kriterier inte uppfylls kan MBAB göra en bedömning utifrån nedanstående punkter. Det är MBAB som avgör vilka punkter som är aktuella.
  1. Goda referenser från andra hyresvärdar
  2. Borgensman finns (borgensåtagandet kan avslutas efter 2 år om hyresgäst har skött sina åtaganden)
  3. Korttidskontrakt accepteras (används framförallt vid anmärkningsvärd historik hos MBAB)
 • Vid erhållet kontrakt nollställs köpoängen (på samtliga kontraktsinnehavare) om sökande önskar stå kvar i kön
 • Sökande har rätt att tacka nej till erbjudande 2 gånger, vid 3 tillfället nollställs köpoängen.

Sökande av lägenhet (kontrakt idag – önskar byta)

• Byte kan tidigast ske efter 12 månader hos MBAB.
• MBAB har ingen särskild byteskö utan bytessökande hanteras enligt samma kösystem som ovan.
• Ingen förtur vid byte. Undantaget är om synnerliga godtagbara och dokumenterade skäl föreligger.
• Vid byte till lägenhet med högre hyra tas en kreditupplysning där ovanstående kriterier ska uppfyllas.
• Har 2 hyresgäster funnit bytes möjlighet på egen hand och kan tänka sig att byta lägenhet med varandra så är detta okej mot en avgift. Besiktning sker i möblerad lägenhet och nya kontrakt måste tecknas.

Övertag av kontrakt

• MBAB följer hyreslagen, närstående som varaktigt sambott (gemensamt hushåll) med kontraktsinnehavaren (inneboende är inte okej) kan överta kontrakt
• Ny kontraktsinnehavare ska kunna bevisa att denne har bott varaktigt i lägenheten
• Ny hyresgäst ska uppfylla kraven vi ställer på hyresgäst (se sökande)
• Ny hyresgäst övertar ansvar för eventuella skador på lägenheten som skett under tidigare hyresgästs kontraktstid.
• Ej nytt kontrakt utan transport av tidigare kontrakt

2:a handsuthyrning

• Måste godkännas av Mörbylånga Bostads. MBAB godkänner andrahandsuthyrning vid studier på annan ort, tillfälligt arbete på annan ort, längre utlandsvistelse, hyresgäst ska prov bo med någon eller vårdas på sjukhus.
• 2:a hands uthyrning tillåts maximalt i 1år
• Mörbylånga Bostads AB måste erhålla information om andrahandshyresgästen
• 1:a hands hyresgäst har fullt ansvar för hyreslägenheten
• 2:a hands hyresgäst har ingen besittningsrätt och ingen förtur på hyrd lägenhet.
• MBAB kan neka uthyrning trots att ovanstående kriterier uppfylls om 2:a hands hyresgäst inte uppfyller punkt 8 för våra kriterier på en hyresgäst.

Uppsägning

• Uppsägningstiden är 3 månader. Uppsägningstiden räknas i hela kalendermånader, så det är månadsskiftet som följer efter 3 månader som blir uppsägningstidens utgång. Tex om uppsägningen sker den 8:e september löper kontraktet ut den sista december.
• Vid dödsfall gäller 1 månads uppsägningstid och även är räknas uppsägningstiden i hel kalendermånad.Hoppa till innehåll