Portrait of a young man covering his ears while his alarm clock is ringing

Störning

Det är aldrig okej att störa sina grannar oavsett tid på dygnet. Normalt ljud för en familj är dock okej, men hög musik och liknande ljud som kan upplevas som störande är aldrig bra. Man kan bli uppsagd och få flytta om man stör sina grannar vid upprepade tillfällen. Var därför noga med att informera era grannar om ni tillfälligt ska ha fest eller låta ovanligt mycket i er lägenhet.
Blir du störd av din granne är det alltid bäst att försöka prata med grannen för att finna en lösning. Är detta inte möjligt kontaktar du kvällar, nätter och helger Ölands Bevakningstjänst på: 0480-36 37 38 och kontorstid MBAB på : 0485-472 52.
Ring alltid när störning inträffar, oavsett tidpunkt på dygnet.