Mina sidor

En byggritning av en sporthallsbyggnad fördelat på en högre hallsbyggnad med en lägre byggnad med entré. På den högre byggnaden står texten Glömmingehallen.

Mörbylånga Bostads AB projektleder åt Mörbylånga kommun etableringen av en ny sporthall intill Glömminge skola i Glömminge.

Den nya hallen planeras för den närliggande skolan i Glömminge, men kommer också kunna hyras av föreningsliv, företag och enskilda på tillgängliga tider. I den planerade byggnaden inryms en delbar spelhall för undervisning och nyttjande i två paralleller där kravet fri höjd ska vara 7 meter, läktare, förråd för undervisningsutrustning och föreningar, omklädningsrum med dusch och toaletter, handikapptoaletter, städutrymme, en mindre kiosk för föreningslivet, teknikutrymmen, kommunikationsutrymmen och entré. Dessutom flytt av befintligt förråd på förskola till ny placering samt mark- samt markutrustningsarbeten i form av nya anslutningsvägar, parkeringar, multiarena med mera.

Total BTA för nybyggnad är ca 1575 kvm.Hoppa till innehåll