Mina sidor

En rullstolsburen kvinna sitter framför en dator vid ett skrivbord och gör en high-five över bildskärmen med en glad man i blå skjorta

Tillgänglighet för www.mbab.se

Mörbylånga Bostads AB orgnr 556528-7629 står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.mbab.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.mbab.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via denna länk som öppnar ett kontaktformulär i ett nytt fönster.

Svarstiden är normalt 1-2 helgfria vardagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:
• skicka e-post till: info@mbab.se
• ringa vår kundservice: 010-35 46 000

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du meddela oss via denna länk som öppnar ett kontaktformulär i ett nytt fönster. så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning via denna länk som öppnas i ett nytt fönster och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt eller bristande i förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga eller med nersatt syn:

  • Årsredovisningar i PDF format är ej läsbara med skärmläsare med undantag av versionen: ”Mörbylånga Bostads ABs Årsredovisning 2020 för skärmläsare”
  • Verksamhetsberättelser i PDF format är ej läsbara med skärmläsare
  • Informationsfilmer för hyresgäster (gäller ej Boskolan) saknar syntolkning p.g.a. filmernas ålder, först publicerade 2016-08-22. Den talade rösten delger dock all information som filmen innehåller vilket medför att besökaren kan tillgodose sig all information i filmen trots avsaknad av syntolkning.

Problem vid användning utan hörsel eller med nedsatt hörsel:

  • Informationsfilmer för hyresgäster (gäller ej den svenska och engelska versionen samt filmer i serien Boskolan) saknar textning p.g.a. filmernas ålder, först publicerade 2016-08-22

Vår ambition är att åtgärda kända tillgänglighetsproblem i den utsträckning detta är möjligt.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.mbab.se samt via vår systemleverantör Aareon säkerställt att dess funktioner för ”mina sidor” och ”lediga objekt” med tillhörande undersidor och funktioner uppfyller kraven för tillgänglighet i enlighet med WCAG 2.1, AA nivå.

Senaste bedömningen gjordes den 2022-12-02

Tillgänglighet inkluderar sociala medier (lagkrav fr.o.m. 2021-06-23)

Mörbylånga Bostads AB orgnr 556528-7629 står bakom följande konton, mobylangabostadsab via Instagram och @MorbylangaBostadsAB via Facebook. Vi vill att så många som möjligt ska kunna ta del av våra sociala medier.

Hur tillgänglig är våra sociala medier?

Vi är medvetna om att delar av våra sociala medier inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt

Teknisk information om våra sociala mediers tillgänglighet

Den tekniska tillgängligheten i våra sociala medier styrs av våra applikationsleverantörer Instagram och Facebook. Mörbylånga Bostads AB har inhämtat information från leverantörerna men har utöver detta inte möjlighet att påverka de tekniska förutsättningarna.

Innehåll som inte är tillgängligt eller bristande i förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga eller med nersatt syn:

  • Inlägg innehållande bilder publicerade före 2021-01-29 saknar alternativtext

Problem vid användning utan hörsel eller med nedsatt hörsel:

  • Inlägg innehållande filmer publicerade före 2021-01-29 saknar delvis textning

Vår ambition är att samtliga kommande inlägg skall uppfylla lagkravet

Hur vi testat våra sociala medier

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av våra sociala medier samt inhämtat information om de aktuella applikationsleverantörernas arbete med tillgänglighet i enlighet med WCAG 2.1, AA nivå.

Senaste bedömningen gjordes den 2022-12-02Hoppa till innehåll