Mina sidor

En fotbollsdomare håller upp ett gult kort och blåser i en visselpipaVisselblåsarfunktion

Om du misstänker korruption eller andra allvarliga oegentligheter inom Mörbylånga Bostads AB kan du anmäla det via denna Visselblåsarfunktion. Om du istället vill framföra klagomål så är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Visselblåsarfunktionen är en del i Mörbylånga Bostads ABs förebyggande arbete mot korruption och andra missförhållanden. Visselblåsarfunktionen kan användas av:

  • Anställda och praktikanter vid Mörbylånga Bostads AB
  • Den som söker eller sökt arbete eller praktik
  • Personer som annars utför arbete under Mörbylånga Bostads ABs kontroll och ledning
  • Egenföretagare
  • Personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
  • Aktieägare som är verksamma i bolaget.
  • Den som tidigare varit verksam hos Mörbylånga Bostads AB kan rapportera om sådant som de fick information om under sin tid som verksamma.

Visselblåsarlagen

Sedan 17 december 2021 finns lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Lagen ger ett särskilt skydd mot repressalier för den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar den. Förutom bolagets anställda omfattas till exempel personer som söker arbete hos bolaget, tidigare anställda, praktikanter, leverantörer och egenföretagare som utför uppdrag åt bolaget. 17 juli 2022 börjar alla delar av lagen att gälla vilket innebär att Mörbylånga Bostads AB ska ha både en intern och en extern rapporteringskanal och särskilda rutiner för dokumentation och sekretess.

Vad kan du anmäla?

En visselblåsning kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. Anmälningar kan till exempel avse misstänkt korruption, muta, bedrägeri, stöld eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning eller att dess närstående gynnas på något sätt. Lagbrott, allvarligare tjänstefel och avvikelser som rör exempelvis offentlig upphandling, personuppgifter, miljöskydd, brister i säkerheten på arbetsplatsen och allvarliga former av diskriminering, och trakasserier inom bolaget kan anmälas.

Visselblåsarfunktionen ska inte användas för att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål. Då är du istället välkommen att kontakta Mörbylånga Bostads ABs arbetsledare eller ledningsgrupp.

För att omfattas av visselblåsarlagens särskilda skydd ska missförhållandet vara av allmänt intresse. Dit räknas i de flesta fall inte en enskild persons arbets- eller anställningsförhållanden.

Vanligt förekommande frågor (FAQ)

Läs gärna mer om Visselblåsarfunktionen i vår FAQ som öppnas i ett nytt fönster via denna länk.

Hur går det till?

Vi använder oss av ett oberoende rapporteringsverktyg som heter Lanterno. Rapporteringsverktyget administreras via vår ägare Mörbylånga Kommun.

Läs gärna Mörbylånga Kommuns rutinbeskrivning via denna länk som öppnas i ett nytt fönster.

Till anmälan

Starta rapporteringsverktyget för Visselblåsarfunktionen genom att klicka på denna länk som öppnas i ett nytt fönster.

 Hoppa till innehåll